Onze kerk

HANDJE EXTRA

Deze zomer is het vrijwilligersplatform Handje Extra van start gegaan.
De inwoners van Krabbendijke, Oostdijk en Gawege weten ons al aardig te vinden.
Voor een ritje naar de huisarts, voor gezelschap bij iemand die niet alleen kan zijn terwijl haar mantelzorger
elders therapie heeft, voor een fietsmaatje, voor een praatje of spelletje bij iemand die vaak alleen is,
voor niet uitstelbare huishoudelijke klusjes in afwachting van de Wmo-indicatie of bij plotselinge ziekte van de vader of moe-der in een gezin.

Op zoek naar jou?

In de consistorie krijgen wij als kerkenraad vaak te horen van gastpredikanten:
'wat een rijkdom dat er zoveel jeugd in de kerk is!'
Daar zijn wij het natuurlijk roerend mee eens.
Voor onze jeugd is er ook veel geregeld van de crèche tot de 16+ groep zijn we betrokken en organiseren wij activiteiten.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik als jeugdouderling kan rekenen op vele mensen die zich inzetten voor het jeugdwerk.
Wel merken we dat er een paar groepen wat krap komen te zitten in de leiding.

BEAMERS

Als College van Kerkrentmeesters zijn we de komende maand bezig om de laatste hand te leggen aan de nieuwe beamer-installatie.
Voor de nieuwe installatie hadden we als uitgangspunt dat het een vaste installatie met een goed beeld vanuit de kerk moest zijn.
Het tweede, niet minder belangrijke, punt was dat het centrale deel van het liturgisch centrum niet mocht worden aangetast.
Met Relisound zijn allerlei zaken zoals de plaats en de grootte van de schermen in relatie tot de afstand vanaf de achterste banken
doorgesproken, waarna er 2 mogelijkheden overbleven.

KERSTPROJECT 2017

Het kerstproject van de kindernevendienst heeft als thema: Gegrepen door Gods liefde.
Wij volgen in de adventstijd het leven van Jona.
We lezen hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt
weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen.
Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen.
In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve.