Onze kerk

Samen zingen in een koor iets voor u

Houdt u van muziek?
Geeft zingen u een fijn gevoel?
Maak dan kennis met ons koor en combo Espérance.
Ieder zangliefhebber is welkom!

Koor ervaring en kennis van het notenschrift
zijn mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.
Onder leiding van een ervaren dirigent, wordt er wekelijks geoefend.

Wij nodigen U en JOU uit om na de zomervakantie, op projectbasis, op dinsdag 4 september 2018, ons koor en combo te komen versterken.
Dit zal dan zijn voor twee optredens, op zaterdag

Jeugddienst 9 september 2018

Op 9 september zal er weer een jeugddienst voor tieners zijn, niet zoals gewoonlijk in de morgendienst
maar in de eerste avonddienst om 18.30 uur.
In deze dienst zal ook alles net een beetje anders gaan dan dat je in een gewone dienst gewend bent.
Neem bijvoorbeeld je telefoon maar mee naar de kerk, het zou best kunnen dat je die nog kan gebruiken tijdens de dienst.
Het thema van de dienst is Twijfel? Geloven is niet makkelijk en je zal best wel eens je vragen hebben, over God.

OPBRENGST NACHT ZONDER DAK

Met de tieners kijken we terug op een geslaagde Nacht zonder Dak in het laatste weekend van mei.
Op zaterdagavond rond 7 uur verzamelden de eerste tieners zich in de achtertuin van de pastorie en begonnen
we met het bouwen van onze onderkomens van karton en pallets. De een was sneller tevreden dan de ander.
Door de hut van de meisjes werd zelfs nog een sopdoek gehaald ;-).

Rond half 9 kwam Vincent en onder gitaarbegeleiding zongen en leerden we verschillende liedjes.

Amacet april 2018

May I introduce our 3 Amecet Frisian cows!!!! They are suppose to supply our milk in the future.....
As Amecet leadership, we have been looking into generating income activities.
We use a lot of money to pay the milk we use daily, so the three cows are the beginning of our income...
We shared it with some people and we got the funds to buy the cows and build a stable in the compound of Amun home.
This is only for now, the cows Betsy and Clara are pregnant (5+4 months) so our livestock will grow.
The extra milk we can sell to a local diary business.

Een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke

Op 10 februari 2018 is op onze website, GereformeerdeKerken.info,
een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke geplaatst.
We zijn er van overtuigd dat ook veel van uw gemeenteleden geinteresseerd zullen zijn in het lezen van het artikel.
Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen door middel van onderstaande link
(bijv. op de kerkelijke website of via het kerkblad) op de hoogte te stellen van het historisch overzicht.

Met een hartelijke groet!

Op zoek naar jou?

In de consistorie krijgen wij als kerkenraad vaak te horen van gastpredikanten:
'wat een rijkdom dat er zoveel jeugd in de kerk is!'
Daar zijn wij het natuurlijk roerend mee eens.
Voor onze jeugd is er ook veel geregeld van de crèche tot de 16+ groep zijn we betrokken en organiseren wij activiteiten.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik als jeugdouderling kan rekenen op vele mensen die zich inzetten voor het jeugdwerk.
Wel merken we dat er een paar groepen wat krap komen te zitten in de leiding.