Onze kerk

Erediensten vanaf 5 juli 2020

Zoals reeds gemeld in de eerdere rondzendbrieven gaan we vanaf zondag 5 juli weer erediensten houden.
Wij gaan daarbij uit van de per 1 juli a.s. versoepelde RIVM en PKN voorschriften hetgeen het volgende betekent:
1. Rekening houdend met de 1.5 m afstand tot elkaar is in onze kerk plaats voor 75 mensen. De zitplaatsen in de kerk zijn duidelijk op de banken aangegeven.
2. In verband hiermee is bezoek van de kerkdienst uitsluitend mogelijk na aanmelding. Zie hieronder.
3. Zingen tijdens de dienst is niet toegestaan.

Thuiskerkdienst voor zondag 28 juni 2020

Ook deze week de links naar de sites, die in de rondzendbrief worden genoemd.
Deze keer van 26 juni. Met de liederen voor zondag 28 juni

De derde collecte is zondag voor Mensenkinderen: https://www.mensenkinderen.nl/

Op de website van ’t Kerkje van Ellesdiek vindt Bijbelgedeelten in het Zeeuws vertaald: http://www.ellesdiek.nl/

Liturgie voor zondag 28 juni 2020

Voor de dienst: Psalm 130: 1, 3 en 4 (1773)