Onze kerk

VANUIT DE JEUGD september 2018

VANUIT DE JEUGD

Al voor de startzondag zijn de activiteiten voor de jeugd van onze kerk alweer gestart.
We mogen terugkijken op een mooie jeugddienst tijdens de eerste avonddienst van onze kerk.
Fijn dat er veel jongeren waren om deze mee te beleven. Het thema was 'Het voordeel van de twijfel' en in de tienerkerk zal hier nog verder
over doorgewerkt worden, door te kijken naar het leven van Elia.

De kinderen van de kindernevendienst hebben de afgelopen weken de verhalen uit Daniël

ACTIE SCHOENENDOOS 2018

EEN SCHOENENDOOS:
VOOR JOU VAN MIJ


Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne-producten,
speelgoed en een knuffel is het een cadeau van onschatbare waarde.
Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo’n 45.000 inzamelen voor kinderen die elders op de wereld leven in moeilijke omstandigheden.
Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna niets hebben. Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat is goed nieuws.

ouderencomité

OUDERENMIDDAG

Op D.V. dinsdag 16 oktober is er weer ouderenmiddag in 'De Rancke', aanvang 14.30 uur.
We beginnen deze keer met een gezellige bingo. Alle ouderen zijn van harte welkom,
ook degenen die voor de eerste keer willen kennismaken.

Tot ziens,
het ouderencomité.

Voor vervoer belt u Riet de Putter telefoon 0113-502688.

DE HOOP GGZ

Op 14 oktober a.s. zal er van 18.30-19.30 uur een themadienst plaatsvinden die we i.s.m. De Hoop uit Dordrecht organiseren.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze avond zullen we meer horen over het werk van De Hoop, luisteren naar een levensverhaal en samen zingen.
Er vindt ook een collecte plaats.

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven
De Hoop wil op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen helpen tot herstel

Amacet april 2018

May I introduce our 3 Amecet Frisian cows!!!! They are suppose to supply our milk in the future.....
As Amecet leadership, we have been looking into generating income activities.
We use a lot of money to pay the milk we use daily, so the three cows are the beginning of our income...
We shared it with some people and we got the funds to buy the cows and build a stable in the compound of Amun home.
This is only for now, the cows Betsy and Clara are pregnant (5+4 months) so our livestock will grow.
The extra milk we can sell to a local diary business.

KOFFIE-UURTJE

Op dinsdag 25 september is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het koffie-uurtje.
De koffie en thee staat vanaf 10.00 uur klaar in 'De Ark', waar iedereen van harte welkom is.
Wilt u gehaald worden?
Dan graag een berichtje aan Leny Pouwer telefoon 0113-502203 of Adrie van Driessen, telefoon 0113-501866.

Een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke

Op 10 februari 2018 is op onze website, GereformeerdeKerken.info,
een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke geplaatst.
We zijn er van overtuigd dat ook veel van uw gemeenteleden geinteresseerd zullen zijn in het lezen van het artikel.
Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen door middel van onderstaande link
(bijv. op de kerkelijke website of via het kerkblad) op de hoogte te stellen van het historisch overzicht.

Met een hartelijke groet!