Onze kerk

OPBRENGST NACHT ZONDER DAK

Met de tieners kijken we terug op een geslaagde Nacht zonder Dak in het laatste weekend van mei.
Op zaterdagavond rond 7 uur verzamelden de eerste tieners zich in de achtertuin van de pastorie en begonnen
we met het bouwen van onze onderkomens van karton en pallets. De een was sneller tevreden dan de ander.
Door de hut van de meisjes werd zelfs nog een sopdoek gehaald ;-).

Rond half 9 kwam Vincent en onder gitaarbegeleiding zongen en leerden we verschillende liedjes.

VANUIT DE JEUGD Juni 2018

Nu we dit jaar vroeg zomervakantie hebben, mogen we nu al zeggen dat we wat betreft het jeugdwerk ook al aan het eind van het seizoen komen.
De afgelopen weken zijn er nog mooie activiteiten geweest.

De tieners hebben zich ingezet met de actie Nacht zonder dak, waarover verderop in dit kerkblad nog geschreven is.

Ook kunnen we terugkijken op de mooie jeugddienst van 3 juni voor de jongste kindernevendienstgroep.
Driemaal hadden kinderen uit onze eigen gemeente geoefend op liedjes welke ze als kinderkoor hebben laten horen tijdens de dienst.

Amacet april 2018

May I introduce our 3 Amecet Frisian cows!!!! They are suppose to supply our milk in the future.....
As Amecet leadership, we have been looking into generating income activities.
We use a lot of money to pay the milk we use daily, so the three cows are the beginning of our income...
We shared it with some people and we got the funds to buy the cows and build a stable in the compound of Amun home.
This is only for now, the cows Betsy and Clara are pregnant (5+4 months) so our livestock will grow.
The extra milk we can sell to a local diary business.

Een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke

Op 10 februari 2018 is op onze website, GereformeerdeKerken.info,
een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke geplaatst.
We zijn er van overtuigd dat ook veel van uw gemeenteleden geinteresseerd zullen zijn in het lezen van het artikel.
Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen door middel van onderstaande link
(bijv. op de kerkelijke website of via het kerkblad) op de hoogte te stellen van het historisch overzicht.

Met een hartelijke groet!

Op zoek naar jou?

In de consistorie krijgen wij als kerkenraad vaak te horen van gastpredikanten:
'wat een rijkdom dat er zoveel jeugd in de kerk is!'
Daar zijn wij het natuurlijk roerend mee eens.
Voor onze jeugd is er ook veel geregeld van de crèche tot de 16+ groep zijn we betrokken en organiseren wij activiteiten.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik als jeugdouderling kan rekenen op vele mensen die zich inzetten voor het jeugdwerk.
Wel merken we dat er een paar groepen wat krap komen te zitten in de leiding.