KRINGENWERK

KRINGENWERK
Bijbelkring (Gemeente-Groei-Groep)
Woensdagavond 4 april is er Bijbelkring bij Marijn en Adrie Dommisse.
We beginnen om acht uur. Het thema is 'Zonder zorgen'. We lezen hiertoe Filippenzen 4: 1-9.
In de verzen 1-9 komt Paulus tot een afronding van zijn brief.
Hij snijdt geen nieuwe theologische onderwerpen meer aan, maar steekt de Filippenzen met een reeks bemoedigingen een hart onder de riem.
Ook noemt hij enkele praktische zaken, die de gemeenteleden ter harte moeten nemen om de onderlinge relaties waar nodig te verbeteren.
Wilt u een keer komen kijken op onze bijbelkring? U bent van harte welkom.

Bidstond
Elke eerste woensdag van de maand is er bidstond in De Ark, aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Koster, tel. 501902 of petrakoster@zeelandnet.nl

Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke
De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 maart bij Hannie de Bel, Water-vliet 3.
Voor verdere informatie: Connie Kriekaard, telefoon 502646.

Vrouwengesprekskring
Info te verkrijgen bij Ineke de Jong, telefoon 502806.

Gemeente-Groei-Groep, zondag
De bijeenkomsten zijn 1 x per drie weken om 19.30 uur bij Petra en René Koster (Lavendeldijk 31a, Oostdijk, telefoon 501902)
of bij Cees en Herma Quist (Christinastraat 9, Waarde, telefoon 404412).

Bijbelstudiegroep
Voor informatie kunt u terecht bij Marinke van den Berge-de Kunder, telefoon 851484.