KRINGENWERK

KRINGENWERK
Bijbelkring (Gemeente-Groei-Groep)
Woensdagavond 3 oktober is er Bijbelkring bij Marijn en Adrie Dommisse. We beginnen om acht uur.
Dit seizoen doen we een Bijbelstudie over de profeet Ezra.
Ezra was de tweede belangrijke leider die Babel verliet om Jeruzalem te gaan herbouwen. Ezra is het hoofd van de Levieten.
Hij legt het Woord van God uit. Hij heeft de lofprijzing en aanbidding in Jeruzalem hersteld.
Onze eerste Bijbelstudie heeft als thema 'Gehoorzamen als God roept'. We slaan de bijbel open bij Ezra 1: 1-11.
Wilt u een keer komen kijken op onze Bijbelkring? U bent van harte welkom. Wil je er meer over weten?
Bel dan even naar Leny Pouwer, telefoon 502203.
.

Bidstond
Elke eerste woensdag van de maand is er bidstond in De Ark, aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Koster, tel. 501902 of petrakoster@zeelandnet.nl

Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke
De eerstvolgende bijeenkomst voor de I.V.K. is op 19 september bij Nel Mijer,Watervliet 28.
Iedereen is welkom! Voor verdere informatie: Connie Kriekaard, telefoon 502646.

Vrouwengesprekskring
Info te verkrijgen bij Ineke de Jong, telefoon 502806.

Gemeente-Groei-Groep, zondag
De bijeenkomsten zijn 1 x per drie weken om 19.30 uur bij Petra en René Koster (Lavendeldijk 31a, Oostdijk, telefoon 501902)
of bij Cees en Herma Quist (Christinastraat 9, Waarde, telefoon 404412).

Bijbelstudiegroep
Voor informatie kunt u terecht bij Marinke van den Berge-de Kunder, telefoon 851484.