KRINGENWERK

KRINGENWERK
Bijbelkring (Gemeente-Groei-Groep)
Woensdagavond 7 maart is er Bijbelkring bij Jan en Leny Pouwer. We beginnen om acht uur.
Het thema is 'Gericht op de finish?' We lezen hiertoe Filippenzen 3: 12-21.
In de verzen 12-22 legt Paulus de nadruk op het feit dat hij het volmaakte nog niet heeft bereikt.
Hij blijft als volgeling van Christus onderweg omdat het volmaakte alleen kan bestaan in de opstanding uit de dood.
Paulus geeft hierbij aan dat het gaat om een levenslang streven om gelijk te worden aan Christus.
Verder waarschuwt en bemoedigt Paulus de Filippenzen en schetst hij een prachtig toekomstperspectief.
Wilt u een keer komen kijken op onze bijbelkring? U bent van harte welkom.

Bidstond
Elke eerste woensdag van de maand is er bidstond in De Ark, aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Koster, tel. 501902 of petrakoster@zeelandnet.nl

Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke
De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 maart bij Hannie de Bel, Water-vliet 3.
Voor verdere informatie: Connie Kriekaard, telefoon 502646.

Vrouwengesprekskring
Info te verkrijgen bij Ineke de Jong, telefoon 502806.

Gemeente-Groei-Groep, zondag
De bijeenkomsten zijn 1 x per drie weken om 19.30 uur bij Petra en René Koster (Lavendeldijk 31a, Oostdijk, telefoon 501902)
of bij Cees en Herma Quist (Christinastraat 9, Waarde, telefoon 404412).

Bijbelstudiegroep
Voor informatie kunt u terecht bij Marinke van den Berge-de Kunder, telefoon 851484.