KRINGENWERK januari 2017

KRINGENWERK
Bijbelkring (Gemeente-Groei-Groep)
We hebben dit seizoen afgesloten. In september hopen wij weer te beginnen

Bidstond
Elke eerste woensdag van de maand is er bidstond in De Ark, aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Koster, tel. 501902 of petrakoster@zeelandnet.nl

Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke
We hebben het seizoen afgesloten met een high tea. In september gaan we weer verder.
Voor verdere informatie: Connie Kriekaard, telefoon 502646.

Vrouwengesprekskring
Info te verkrijgen bij Ineke de Jong, telefoon 502806.

Gemeente-Groei-Groep, zondag
De bijeenkomsten zijn 1 x per drie weken om 19.30 uur bij Petra en René Koster (Lavendeldijk 31a, Oostdijk, telefoon 501902)
of bij Cees en Herma Quist (Christinastraat 9, Waarde, telefoon 404412).

Bijbelstudiegroep
Voor informatie kunt u terecht bij Marinke van den Berge-de Kunder, telefoon 851484.