MEIMARKT 2016 dankwoord

Met dankbaarheid kijken we terug op een Meimarkt
met prachtig weer, kramen vol leuke spullen,
leuke activiteiten en bovenal ook veel gezellige ontmoetingen.
Ook de opbrengst van 3.535 euro is iets om dankbaar voor te zijn.
We willen dan ook iedereen die, in welke vorm dan ook,
heeft geholpen om deze dag tot een succes te maken
van harte bedanken. Het was geweldig!

Hartelijke groet namens de organisatie,

Heide Moerland en Marinke van den Berge