INLEVERDATA KOPIJ KERKBLAD 2017

Zoals gebruikelijk ook nu weer een lijstje voor het inleveren van kopij in het jaar 2017.
Neem deze data over in uw agenda, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
14 juni
19 juli
6 september
11 oktober
8 november
13 december