Zondag voor de Vervolgde Kerk


11 juni in de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke.

Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd.
Daarom staan vervolgde christenen de eerste zondag na Pinksteren centraal tijdens de dienst.
Onze kerk doet op 11 juni mee aan deze Zondag voor de Vervolgde Kerk.

'We snakken naar het gebed van christenen
van over de hele wereld', zegt pastor William Naga uit Nigeria.
Net als duizenden andere Nigeriaanse christenen moest
hij vluchten voor het geweld van Boko Haram.
Wereldwijd hebben miljoenen mensen het zwaar
omdat ze in Jezus Christus geloven.
Zij zijn onze broeders en zusters, die we kunnen
steunen met gebed en praktische hulp.

Christus’ liefde wint
Tijdens de Zondag voor de Vervolgde Kerk wordt
speciaal voorbede gedaan voor vervolgde christenen.
De preek gaat over het thema: Christus’ liefde wint.
Met andere woorden:
de liefdesrelatie met Christus is sterker dan welk lijden ons ook overkomt.
Maar ervaren vervolgde christenen dit ook in de praktijk?
Pastor Naga zegt vol overtuiging: 'Kerken zijn in brand gestoken.
Ons werk is ons afgenomen.
Maar er is één ding dat ons niet is ontnomen: het geloof in Jezus Christus.'

Kom op 11 juni om 9.30 uur
naar de dienst in de Gereformeerde Kerk!

Informatie
Neem voor vragen contact op met ds. T. Deelstra, tel. 0113-502729
e-mail: tdeelstra@hotmail.com

De Zondag voor de Vervolgde Kerk is een initiatief van Open Doors.
Kijk op www.opendoors.nl voor meer informatie over christenvervolging.