KERSTPROJECT 2017

Het kerstproject van de kindernevendienst heeft als thema: Gegrepen door Gods liefde.
Wij volgen in de adventstijd het leven van Jona.
We lezen hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt
weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen.
Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen.
In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve.

Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve,
te verlossen van de zonde.
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst.
Toch heeft dit alleen waarde, wanneer we ook uitkijken naar Pasen.
We hopen weer mooie momenten rondom dit project te hebben in de kerk en tijdens de nevendiensten.

Namens de kindernevendienst