INLEVERDATA KOPIJ KERKBLAD 2018

Bijgaand de data waarop u in 2018 kopij kunt inleveren voor het kerkblad.
Graag deze in uw agenda noteren, dan bent u het hele jaar weer op tijd met het inleveren van uw bijdrage.

10 januari
14 februari
14 maart
11 april
16 mei
13 juni
25 juli
12 september
10 oktober
14 november
12 december