5 vragen aant Cees Quist, dirigent Van Liefde Ongekend

Op zaterdag 24 maart is in de Hervormde Kerk te Krabbendijke het Oratorium 'Van Liefde Ongekend' uitgevoerd.
Het gelijknamige koor en orkest zijn de uitvoerenden.
Bijzonder aan deze Nederlandstalige uitvoering is dat uit verschillende kerken in Krabbendijke en omgeving zangers en musici bij elkaar gekomen
zijn om dit werk van Johan Bredewout en Hans de Ruiter in te studeren.
Het Oratorium bestaat uit twee delen: voor de pauze staat het lijden en sterven van de Heere Jezus centraal en na de pauze de opstanding.
Het oratorium is een zogenaamde passie; een oratoriumstuk dat het lijden van onze Heer Jezus Christus als uitgangspunt heeft
net zoals bijvoorbeeld de bekende Matthäus Passion van J. S. Bach.
Dit avondvullende stuk volgt het paasevangelie van het lijden, sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus zoals omschreven door de evangelist Marcus.
De kern van dit evangelie en ook van dit muziekstuk is de grenzeloze liefde van Jezus voor ons mensen
en dat is dan ook het centrale thema van het oratorium: 'Van Liefde Ongekend'.
Het oratoriumstuk is Nederlandstalig en er zijn verschillende bekende melodieën en liederen in verwerkt, zoals 'Jezus leven van mijn leven',
'Is dat mijn Koning' en 'U zij de glorie'.
Daarnaast is er ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd en worden de koorpartijen afgewisseld met muzikale intermezzo’s.

1. Hoe ben je ertoe gekomen om dit project op te zetten?
Al sinds 1989 ben ik bezig met koordirectie en toen vrienden en kennissen me vroegen weer wat met een koor te gaan doen heb ik het idee opgevat dit koorproject op te zetten.
Daarnaast vind ik het belangrijk om door middel van zang en muziek het evangelie uit te dragen.
Vaak worden mensen meer geraakt door een lied of een muziekstuk dan door een preek.
Daarom is het fijn dit project te mogen doen en daarmee anderen tot een zegen te zijn.

2. Waarom heb je voor dít oratorium gekozen?
Wanneer je naar de inhoud van dit oratorium kijkt past dit heel mooi met mijn antwoord op de vorige vraag.
Daarnaast heb ik dit Oratorium al een keer eerder uitgevoerd met een ander koor.

3. Wat is je favoriete lied en waarom?
Ik heb niet direct een favoriet lied, maar als ik moet kiezen is het wel 'Houd Mij niet vast'.
In dit lied zie je de beschermende liefde van Christus naar de mens komen.
Wij zouden Hem vast willen houden vanuit het verlangen bij Hem te zijn, maar Hij beschermt ons omdat Hij nog niet is opgevaren naar de Vader.
Uiteindelijk zullen we Hem door genade aan mogen raken wanneer ook wij mogen zijn waar Hij is.

4. Door welke muziek wordt jij het meest geraakt en waarom?
De passiemuziek van de grote meester Bach. De Mattheüs- en Johannes Passion zijn voor mij inhoudelijk en muzikaal hele mooie werken.
Als kleine jongen luisterde ik daar al naar met een oud-oom van me.
Ik heb ook een aantal keren deze werken als bas mee mogen zingen met koren waarvan ik lid ben geweest.

5. Waarom hebben jullie voor dit goede doel gekozen?
In eerste instantie was het niet de bedoeling om hiermee ook een goed doel te steunen.
Doordat de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk dit doel al steunde, hebben we besloten dit ook aan ons project te verbinden.
We zien nu dat d.m.v. sponsoring dit initiatief gezegend wordt.