OPBRENGST NACHT ZONDER DAK

Met de tieners kijken we terug op een geslaagde Nacht zonder Dak in het laatste weekend van mei.
Op zaterdagavond rond 7 uur verzamelden de eerste tieners zich in de achtertuin van de pastorie en begonnen
we met het bouwen van onze onderkomens van karton en pallets. De een was sneller tevreden dan de ander.
Door de hut van de meisjes werd zelfs nog een sopdoek gehaald ;-).

Rond half 9 kwam Vincent en onder gitaarbegeleiding zongen en leerden we verschillende liedjes.
Intussen werd het kampvuur aangestoken en aan het eind van de avond kwam Erik Vaders nog langs.
Hij vertelde ons over zijn vertrek naar India destijds en zijn leven daar.
Pas rond middernacht arriveerden de laatste tieners, de meesten afkomstig van de EO-jongerendag.

Eén van de tieners had zelfs nog tot laat gewerkt.
U begrijpt wel dat het niet vroeg was voordat iedereen sliep en met de vroege zonsopgang was iedereen ook alweer vroeg wakker.
Toch hadden we met deze bijna warmste meinacht ooit natuurlijk weinig te klagen.

’s Morgens hebben we een ontbijt klaargemaakt voor zo’n 60 gemeenteleden.
Op deze stralende zondagmorgen was het een heel mooi begin van de zondag.

Uiteindelijk ging het natuurlijk ook om het resultaat voor de basisschool die Erik en Ajano Vaders in India runnen.
Het totaalbedrag (na aftrek van de kosten voor ontbijt) dat we voor dit doel hebben ingezameld is: € 1.154,37.
Een mooi resultaat dat we mede dankzij de vele giften vanuit de gemeente hebben behaald. Onze dank daarvoor!

Terugblik en vooruitkijken
Het afgelopen seizoen (september-juni) hebben beide groepen 12 keer tienerkerk gehad.
Onderwerpen die o.a. aan bod kwamen zijn: Onderweg zijn als geloofsweg,
Op weg naar Bethlehem, It’s all about the money, Het paasevangelie/groeien in geloof en Waarom geloven? W
e hebben veel (geloofs)gesprekken mogen voeren en activiteiten daarom heen kunnen doen.
We hopen dat ook komend seizoen weer te kunnen doen!
Er zijn twee groepen: de jongste groep (1e en 2e klas middelbare school) en de oudste groep (3e en 4e klas middelbare school).
De oudere tieners zijn welkom op de 16+-groep. De tieners die van groep wisselen krijgen daar van de leiding bericht over.

Namens de leiding van de Tienerkerk