KERSTPROJECT 2018

Hoofdthema: 'LICHTDRAGERS VAN GOD'

PROJECTLIED KERSTPROJECT 2018
Melodie: 'MIDDEN IN DE WINTERNACHT' (= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

Zondag 2 december: Lucas 1: 5-25
Thema: God wijst de weg
Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Zacharias was verstomd,
maar als dan zijn zoontje komt,
dan geneest God hem,
met zijn nieuwe stem
spreekt hij vrij, is hij blij,
gaat een loflied zingen:
God doet grote dingen.

Zondag 9 december: Lucas 1: 26-38
Thema: Wat U doet is goed
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.

Zondag 16 december: Lucas 1: 39-56
Thema: Praten over het wonder
Projectthema: Elisabet deelt in geloof

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.

Zondag 23 december: Lucas 1: 57-80
Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar
Projectthema: Johannes, een levend teken

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Kindje, dat Johannes heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
’t grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

Dinsdag 25 december 2018: Lucas 2: 1-20
Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door!
Projectthema: Jezus, het wonder komt

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:

Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
– als opnieuw geboren –
bij God mogen horen.