KOPIJ INLEVEREN KERKBLAD 2021

Hierbij de inleverdata voor de kopij van het kerkblad in 2021.
Het tijdstip van inleveren is maandag 17.00 uur.

11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
14 juni
26 juli
13 september
11 oktober
8 november
13 december