Doorgang kerkdiensten in maart

Geliefde broeders en zusters,
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Krabbendijke heeft besloten om de erediensten van maart in onze kerk te laten vervallen.
Wij volgen daarmee het advies van de PKN, de classis, de RIVM en de overheid. Tevens volgen wij hiermee de koers die de meeste omringende kerken volgen.

Dit heeft ook gevolgen voor andere kerkelijke activiteiten.
De gemeentevergadering, die gepland stond voor 26 maart 2020, wordt voorlopig uitgesteld. Zodra er een nieuwe datum bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Wij betreuren het zeer, dat deze besluiten moesten worden genomen. Wij doen dit echter in de overtuiging dat wij hiermee de gemeente van onze Here God het meeste dienen. Wij roepen iedereen op om voorbede te doen voor iedereen die getroffen is door dit virus en dat verdere verspreiding zal worden voorkomen. Wij hopen zo spoedig mogelijk de openbare erediensten weer te kunnen hervatten.

Omdat in ons land kerkdiensten bijna nergens meer doorgaan, zendt de E.O. de komende weken kerkdiensten uit. U kunt deze diensten op televisie volgen op NPO 2 vanaf 9:20 uur. Zondag a.s. is de dienst vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is ds. René de Reuver. Ds. de Reuver is scriba van de Protestantse Kerk.

Wij wensen u van harte Gods zegen toe.

In Christus verbonden en met hartelijke groet,
Predikant, ouderlingen en diakenen van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Krabbendijke.