PAASPROJECT 2019

Paasproject 2019

'God kiest, God redt… kies jij ook?'
Dit is de titel van het Paasproject dat de kindernevendienst zal gaan volgen vanaf de veertigdagen tijd.
Centraal in het project staat een verbeelding van een rugzak, je mag met God op reis gaan, naar het
voorbeeld van Jezus.
We lezen in deze periode veel verhalen waarin Jezus keuzes laat zien, zoals het verhaal van de rijke jongeling.
Jezus geeft ons het goede voorbeeld, maar het is vaak lastig om deze te volgen.
Wij maken fouten, onze rugzak raakt als het ware steeds verder vol.
Met de verhalen richting Pasen beseffen we, hoeveel Jezus voor ons gedaan heeft en
dat hij al onze ballast op zich wil nemen, wanneer wij ons aan Hem geven.

In de nevendienst zal steeds op verschillende wijze gewerkt worden aan dit project.
In de kerk zullen wel elke zondag een couplet van het projectlied zingen.
De tekst zal op de beamer mee te lezen zijn.

Het lied is op de melodie van 'Hij kwam bij ons, heel gewoon': lied 118 Evangelische Liedbundel.

3 maart: Lucas 15: 11-32
Projectthema: God wacht met open armen
Ken je ’t verhaal van de zoon
die wegliep uit zijn vaders huis?
Verloren en zonder loon,
de sleutel zegt hem: ‘welkom thuis!’
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

10 maart: Lucas 18: 18-24
Projectthema: Wil je Jezus volgen?

Zie je die steenrijke man?
Al had hij veel van God geleerd,
door rijkdom kiest hij verkeerd.
’t Is een kompas dat helpen kan.
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

17 maart: Lucas 22: 39-53
Projectthema: Jezus kiest voor Gods plan

Kijk toch hoe Jezus hier knielt
en sluit je ogen niet voor Hem.
Luister, nu klinkt weer zijn stem:
‘Ik kies Gods plan met hart en ziel’.
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

24 maart: Lucas 22: 54-62
Projectthema: Petrus durft niet te kiezen

Zie je hoe bang Petrus zucht,
‘jij hoort toch ook bij deze Heer!’
Hij durft niet, liegt zelfs drie keer,
zijn vingers kruislings op zijn rug.
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

31 maart: Lucas 23: 1-25
Projectthema: Niet kiezen is ook kiezen

Pilatus kijkt Jezus aan,
‘die Man heeft echt niets fout gedaan’.
Toch kiest hij niet voor de Heer,
zijn handen zwaaien, vol verweer.
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

7 april: Lucas 23: 26-32
Projectthema: Gedwongen om te kiezen

Simon, hem wordt niets gevraagd,
zijn handen vast, hij wordt belaagd.
Hij krijgt een kruis op zijn rug
en volgt de Heer, kan niet terug.
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

14 april: Lucas 23: 33-53
Projectthema: Alleen Jezus kiest totaal

Jezus, Hij droeg onze schuld,
droeg al die stenen met geduld.
Hij koos voor honderd procent,
zijn hart vol liefde, ongekend.
Refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

21 april: Lucas 24: 1-10
Projectthema: Pasen: een nieuwe start

Zing en wees blij: Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood voorbij.
Hij redde jou, redde mij,
de God die zo gekozen heeft.
Refrein (gewijzigd):
Wil jij op weg, met Jezus mee,
met God de Vader, die jou kent?
Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon:
‘kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?’