NIEUWSBRIEVEN 2020

Vanaf zondag 22 maart wordt bij ieder lid van onze gemeente een rondzendbrief bezorgd.
Deze keer wordt bij ieder adres van onze gemeente een ‘papieren’ versie bezorgd.
Voor volgende zondag hopen wij weer een nieuwsbrief samen te stellen.
Die willen wij graag zoveel mogelijk per e-mail bezorgen.
Daarom het vriendelijke verzoek om uw e-mailadres door te geven aan de scriba van onze kerk: gkk_scriba@zeelandnet.nl.
Als u geen e-mailadres hebt, ontvangt u uiteraard een papieren versie.