Thuiskerkdienst voor zondag 24 mei 2020

De dienst van zondag 24 mei is te volgen via de kerktelefoon van de Gereformeerde Kerk Yerseke

De inleiding op de kindernevendienst door Suzanna Koeman staat hier: Vertel het maar 24 mei 2020

Liturgie voor zondag 24 mei 2020

Voor de dienst: Gezang 429: 1, 2 en 3
Wie maar de goede God laat zorgen

Intochtslied: Psalm 34: 1 en 5
Ik loof den Heer altijd

Stil gebed, votum en groet
Leefregel: Matteüs 12: 3 – 73
Gebed van verootmoediging
Zingen: Gezang 463: 1, 4 en 5 / Lied 836
O Heer die onze Vader zijt

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jacobus 3: 1 – 18
Zingen: Gezang 319: 1, 2, 3 en 4 / Lied 273
Looft God die zegent al wat leeft

Verkondiging
Zingen: Gezang 481: 1, 3 en 4 / Lied 838
O grote God die liefde zijt
(in deze opname wordt vers 3 niet gezongen, terwijl juist vers 3 goed aansluit op de preek.)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 464: 1 en 2 / Hemelhoog 575
Alle volken, looft de Here

Zegen