Thuiskerkdienst zondag 14 juni 2020

Voor de dienst: Lied 913: 1, 2, 3 en 4 / Gezang 293
Wat de toekomst brengen moge

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2
HEER, die mij ziet zoals ik ben

Stil gebed, votum en groet

Leefregel: Efeziërs 6: 10 – 20

Gebed van verootmoediging

Woord van bemoediging: Matteüs 4: 1 – 11

Zingen: Lied 904: 1, 3 en 5 / Gezang 427: 1, 5 en 7
Beveel gerust uw wegen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jacobus 4: 1 – 17

Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 4
De aarde en haar volheid zijn

Verkondiging

Zingen: Lied 1010: 1, 3 en 4 / Gezang 285
Geef vrede, Heer, geef vrede

Lezen: Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Zingen: Hemelhoog 466: 1, 2, 3 en 4 / Evangelische Liedbundel 189a
Vaste Rots van mijn behoud

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 912: 1, 2, .. en 6 / gezang 473: 1, 2, 9 en 10
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer

Zegen