Erediensten vanaf 20 december 2020

Ongetwijfeld heeft u inmiddels begrepen dat het coronavirus weer om zich heen grijpt en dat de maatregelen vanuit de overheid verder zijn verscherpt.

Onze kerkenraad heeft besproken of het verstandig is om door te gaan met het houden van diensten met maximaal 30 bezoekers of dat ook wij aansluiten bij het advies/overwegingen vanuit de overheid/PKN.
Na beraad hebben wij net als veel andere gemeentes helaas moeten besluiten om per direct over te gaan tot het houden van 'online' diensten, dus zonder bezoekers. Indien de maatregelen/adviezen niet veranderen zal dat in ieder geval t/m 17 januari 2021 stand houden.

Wij hopen u dan op zondag weer via Kerkomroep.nl te mogen 'ontmoeten'.

Namens de kerkenraad,
A.Dommisse