Alternatieve dienst 9 mei 2021

Bijbelquiz van het Nederlandse Bijbel genootschap

Op zondag 11 april wilden we vanuit de commissie alternatieve diensten een Bijbelquiz organiseren.
Deze dienst kon niet doorgaan omdat de beamers in reparatie waren.
We willen de quiz nu houden op 9 mei om 18:30 uur
We maken voor deze quiz gebruik van materiaal dat door het Nederlands Bijbel genootschap is aangeboden.
De quiz is geen wedstrijd, maar een leuke manier om meer in de Bijbel te ontdekken.
U kunt de quiz thuis meespelen of u kunt deelnemen in de kerkzaal en wellicht is dit ook een leuke activiteit om als gezin aan deel te nemen.

Om mee te kunnen doen aan deze quiz, is het handig dat u uw antwoorden bijhoudt op het antwoordenblad dat bij het vorige kerkblad ingevouwen zat en wat u hier kunt downloaden.

De avond zal bestaan uit verschillende rondes vragen stellen, waarna er een aantal mooie liederen te beluisteren zijn.
Hierna worden de antwoorden doorgenomen.
U kijkt dus zelf uw antwoorden na.

Als u in de kerkzaal wil deelnemen aan de quiz kunt u zich aanmelden voor de dienst via gkk_reservering@zeelandnet.nl

Wij hopen op een interessante en geslaagde avond als gemeente.

Commissie alternatieve diensten