Opheffen Corona maatregelen vanaf zondag 27-02-2022

Beste broeders en zusters,

Met dankbaarheid delen wij u mee dat vanaf a.s. zondag (27 februari) alle beperkingen vanwege Corona voor het houden van erediensten opgeheven zijn.
Voor diegene die toch nog liever afstand wil houden zullen de korte bankjes aan de pastoriezijde van de kerk voorlopig nog om en om toegankelijk blijven.

Namens de kerkenraad,
Gereformeerde Kerk