OPENLUCHTDIENST 11 juni 2023

Vanuit de commissie alternatieve diensten, willen we op
11 juni om 16.00 uur
een openluchtdienst houden in de tuin van de pastorie.
We gaan samen mooie liederen zingen en dhr. Gilbert van Noorden zal een overdenking houden.

Voor de dienst willen we vanaf 15:30 uur een gezellige inloop houden, met koffie, thee, fris en wat lekkers.
We willen dan ook vragen wie er voor deze middag kunnen bakken.
Opgeven hiervoor kan bij Adrie de Bruine (06-10479124, a333debruin@gmail.com).

Bij slecht weer verplaatst het koffie drinken en de kerkdienst naar de Ark en de kerkzaal.
We hopen op een fijn samenzijn, waarin we de Heer lof prijzen, op de zondagmiddag.