KINDERNEVENDIENST 40 dagen tijd

In de maand februari start de 40 dagen tijd. Dit betekent dat we op weg gaan naar Pasen. Tijdens de kindernevendienst doen we dat door de verhalen van Jezus en zijn discipelen te volgen. De discipelen geloven steeds meer dat Jezus de koning is, maar is Hij ook de koning die ze verwachten dat Hij is? Wij zijn ook leerlingen van Jezus, lukt het ons om altijd in Hem te geloven en Hem te blijven volgen? Een mooie tijd om stil te staan bij ons eigen geloof en wat wij kunnen doen om Jezus te blijven volgen.