Jeugddiensten

Wij als jeugddienstcommissie zijn met 4 personen en organiseren 4 jeugddiensten per jaar.
Ons doel is de jeugd te betrekken bij de dienst en enthousiast te maken voor het geloof.
Met thema's afgestemd op de doelgroep maken we een leuke dienst, die eens anders is dan de reguliere diensten.

Samen verzinnen we een thema, bijvoorbeeld een Bijbelverhaal voor de jongste groep, maar ook vragen en thema’s waar jongeren zich mee bezig houden behandelen.
We bespreken dit met de predikant en deze past hier zijn preek op aan
We zoeken hierbij zelf de liederen uit zoals kinderliedjes, opwekking of uit de evangelische liedbundel.
Vaak is er dan ook een muziekgroep of koor in de dienst om het extra leuk te maken.
De kerk krijgt soms een bijzondere aankleding die bij het thema past of er wordt een sketchje opgevoerd.
Dit alles brengen we samen in een PowerPoint presentatie, zodat we ook afbeeldingen kunnen toevoegen en laten dit zien op de beamer, zodat iedereen kan meelezen.
We proberen om de jongeren van de doelgroep mee te laten werken in de voorbereidingen of tijdens de dienst zodat ze betrokken worden bij de jeugddienst.

Op deze manier willen we onze jongeren, naast de kindernevendienst en tienerkerk, een kerkdienst geven die past bij hun belevingswereld,