ONTSTAANS-GESCHIEDENIS

De Gereformeerde kerk van Krabbendijke werd geïnstitutioneerd op dinsdag 2 maart 1869, onder de naam ‘Christelijke Afgescheiden Gemeente’.
De naam verwijst naar de Afscheiding: een gebeuren dat vanaf 1834 in Nederland plaatsvond en die ook in Zeeland navolging vond.
In die tijd keerden velen gelovigen de landelijke Hervormde (staats)kerk de rug toe.


Al in 1837 was in Krabbendijke een afgescheiden gemeente van 97 zielen. Helaas vond in deze groep een splitsing plaats waaruit de Gereformeerde Gemeenten zijn ontstaan.
De afgescheidenen kwamen eerst samen in Gawege, later in een werkplaats van de wagenmaker in Krabbendijke en nog weer later in een woonhuis aan de Dorpsstraat.


Aan de provinciale vergadering der Christelijk Afgescheidenen in Zeeland, gehouden op 13 januari 1869 in Middelburg, werd toestemming gevraagd om zich ‘samen met de broeders, wonend in Rilland en Krabbendijke met elkander tot één gemeente te vereenigen’.
Op 2 maart verklaarde de commissie die vanuit Middelburg in Krabbendijke aanwezig was, dat na gebed en onderzoek “in de naam des Heeren de christelijke afgescheiden gemeente te Krabbendijke-Rilland is gesticht”.


Al in de notulen van de kerkenraad van 16 mei 1869 wordt vermeld dat de bouw van een nieuw kerkgebouw is aanbesteed. Dit kerkgebouw wordt gebouwd aan de Dorpsstraat.
In mei 1872 wordt kandidaat Brouwer beroepen als predikant en in juli 1872 werd hij bevestigd als de eerste predikant van de christelijke afgescheiden gemeente, later Gereformeerde kerk van Krabbendijke.


Na ds. Brouwer hebben andere predikanten onze gemeente gediend: sommigen waren er kort, anderen werkten hier jarenlang.
In haar geschiedenis heeft onze gemeente hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt: plaatselijk en in het licht van de gebeurtenissen in de wereld.
Zo waren er twee wereldoorlogen en de ramp van 1953. Maar in het woelen van de tijd heeft de Heer gewaakt over Zijn gemeente.


Met ingang van 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk Krabbendijke meegegaan in de PKN (Protestantse Kerk Nederland).
Na een periode van voorbereiding met informatie naar de gemeente en een aantal bijzondere gemeentevergaderingen is door de overgrote meerderheid van de belijdende leden gestemd vóór meegaan in de PKN.


Ook in de nieuwe situatie worden we geroepen gemeente van Christus te zijn: in opdracht van de Heer zelf, in wie ons vertrouwen is!


“Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen
De Heer is God en zijns is d’aard.
.Zijn woord heeft vrede, heil bereid
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!”(Gez. 314, liedboek)