BEAMERS

Als College van Kerkrentmeesters zijn we de komende maand bezig om de laatste hand te leggen aan de nieuwe beamer-installatie.
Voor de nieuwe installatie hadden we als uitgangspunt dat het een vaste installatie met een goed beeld vanuit de kerk moest zijn.
Het tweede, niet minder belangrijke, punt was dat het centrale deel van het liturgisch centrum niet mocht worden aangetast.
Met Relisound zijn allerlei zaken zoals de plaats en de grootte van de schermen in relatie tot de afstand vanaf de achterste banken
doorgesproken, waarna er 2 mogelijkheden overbleven.

De eerste mogelijkheid was een oplossing met heel groot scherm aan de kant van de ouderlingen.
Met het omhoog brengen van de voorste kroonluchters zouden we aan alle voorwaarden voldoen.

De tweede mogelijkheid die aan alle voorwaarden voldeed was een oplos met twee schermen aan de beide zijden van de kerk.
Dit betekent ook dat er 2 beamers moesten komen en verder aanvullende apparatuur om één en ander te koppelen.
Deze oplossing is dan ook een stuk duurder dan mogelijkheid 1.

Toch hebben we gekozen voor de tweede mogelijkheid omdat we hiermee een betere spreiding van het beeld vanuit de kerk hebben.
Kan men het op het ene scherm niet zien dan wel op het andere.

Het Verjaardagsfonds kwam in deze periode met de vraag of we een project wisten en dat was snel gevonden.
Dank zij de offervaardigheid van jarigen en natuurlijk ook de bereidheid van de vrijwilligers die met de busjes langsgaan
is het mogelijk dat 1 beamer vanuit het Verjaardagsfonds wordt betaald.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Gerard van den Berge