Thuiskerkdienst 3 mei 2020

De dienst van zondag 3 mei is te volgen via de kerktelefoon van de Gereformeerde Kerk krabbendijke

De inleiding op de kindernevendienst door Suzanna staat hier: Vertel het maar 3 mei 2020

Voor de dienst: gezang 271 / lied 797
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 6:
HEER, die mij ziet zoals ik ben,

Stil gebed, votum en groet

Gebed van verootmoediging:

Woord van genade: Jesaja 1: 18 – 20

Zingen: Gezang 436: 1, 4 en 5
Jezus neemt de zondaars aan

Leefregel: Exodus 20: 1 - 17

Zingen als gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied 317 / gezang 329
Grote God, Gij hebt het zwijgen

Schriftlezing: Jacobus 1: 9 – 18

Zingen: Gezang 350 God, die leven hebt gegeven
God, die leven hebt gegeven

Verkondiging

Zingen: Gezang 465: 1, 2 en 5
Van U zijn alle dingen

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 444: 1, 2 en 3
Grote God, wij loven U,

Zegen


De poster voor 4 en 5 mei is hier te downloaden:

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/poster-voor-4-en-5-mei/