Thuiskerkdienst zondag 10 mei 2020

De dienst van zondag 10 mei is te volgen via de kerktelefoon van de Gereformeerde Kerk Yerseke

De inleiding op de kindernevendienst door Chantal van Koeveringe staat hier: Vertel het maar 10 mei 2020

Voor de dienst:
Kinga Bán & kinderen
Psalmen Medley // Wij. Samen!
Hemelhoog 391
U roept ons samen als kerk van de Heer

Intochtslied: Psalm 68: 10 en 17 (1773)
Geloofd zij God met diepst ontzag

Stil gebed, votum en groet

Gebed van verootmoediging

Zingen: Hemelhoog 181: 1, 3 en 4
Hij kwam bij ons heel gewoon

Leefregel: Efeziërs 4: 25 – 32

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jacobus 1: 19 – 27

Zingen: Psalm 119: 40 en 66
Uw woord is als een lamp, een helder licht

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 687: 1, 2 en 4
Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Gebedsvlog van Open Doors:
Eén kerk, één familie

dankgebed en voorbeden

Slotlied: Hemelhoog 677: 1 en 3
God roept ons allen tot de daad

Zegen