Thuiskerkdienst voor zondag 17 mei 2020

Opmerking:
Vanwege de Corona-epidemie is het materiaal van de kindernevendienst tijdelijk gratis beschikbaar.
U kunt het materiaal downloaden via deze pagina:
https://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-k...

Vertel het maar stelt ook een kindermoment ter beschikking. Dat vindt u hier: https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?

Uiteraard gaat er niets boven ons eigen filmpje:
Deze keer door Elize Vertel het maar 17 mei 2020

Hieronder de orde van dienst voor zondag 17 mei 2020 met de links naar de te zingen liederen.
Ook hierbij de opmerking: via Gereformeerde Kerk Krabbendijke kunt u de hele dienst volgen.
Tijdens de dienst zingen een aantal goede zangers van onze gemeente alle liederen, met orgelbegeleiding van Francette Koster.
Aanvang dienst: 9:30 uur
Een gezegende dienst toegewenst.

Voor de dienst: Hemelhoog 23: 1 t/m 5
Wat hou ik van uw huis

Intochtslied: Psalm 139: 1, 2 en 3
Heer, die mij ziet zoals ik ben

Stil gebed, votum en groet
Woord ter inleiding: lezen: Prediker 9: 13 – 18
Gebed van verootmoediging
Leefregel: Matteüs 25: 34 – 40 (of: Mt. 25: 31 – 46)

Zingen: Hemelhoog 703: 1, 2 en 3
Ik was hongerig

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jacobus 2: 1 – 26

Zingen: Psalm 72: 4 en 7
Hij zal de redder zijn der armen

Verkondiging

Zingen: Lied 975: 1, 2, 3 en 4
Jezus roept hier mensen samen

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Lied 370: 1, 2 en 3
Vader, die woont in hemels licht

Lezen: Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Slotlied: Hemelhoog 332: 1, 2 en 3
Gezegend is de Vader

Zegen