Thuiskerkdienst zondag 7 juni 2020

Thuiskerkdienst, Liturgie voor zondag 7 juni 2020
Zondag voor de vervolgde kerk

De dienst van zondag 7 juni is te volgen via de kerktelefoon van de Gereformeerde Kerk Yerseke

Voor de dienst: Hemelhoog 694
Wij gaan op weg met brandend hart,

Intochtslied: Psalm 121: 1, 2 en 4 (1773)
Als Hij maar van mij is

Leefregel: Matteüs 5: 13 – 16

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Psalm 25: 2 en 6
https://www.youtube.com/watch?v=OUkAwHSxv9M
Here, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend

Schriftlezing: I Koningen 18: 1 – 19

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 473: 1 en 2
Ik heb de vaste grond gevonden,

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 416