Thuiskerkdienst zondag 21 juni 2020

Thuiskerkdienst, Liturgie voor zondag 21 juni 2020
De dienst van zondag 21 juni is te volgen via de kerktelefoon van de Gereformeerde Kerk Yerseke

De schriftlezing van zondag 21 juni, uit Jacobus, is ook in het Zeeuws beschikbaar. U vindt verschillende Zeeuwse Bijbelvertalingen hier:
http://www.ellesdiek.nl/

Liturgie voor zondag 21 juni 2020
Voor de dienst: Hemelhoog 298: 1, 2 en 3
Genade, zo oneindig groot

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 7
https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244">Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Stil gebed, votum en groet
Gebed van verootmoediging
Zingen: Psalm 63: 1, 2 en 3
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Leefregel: Matteüs 6: 19 – 20
Hebreeën 11: 36 – 12: 7a
Zingen: Gezang 483: 1, 3 en 4
Gij die alle sterren houdt

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jacobus 5: 1 – 12
Zingen: Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 ()
God, die leven hebt gegeven

Verkondiging
Zingen: Gezang 305: 1 en 2
Waar God de Heer zijn schreden zet

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Hemelhoog 719: 1 en 4
Eens zal op de grote morgen

Zegen