Thuiskerkdienst voor zondag 28 juni 2020

Ook deze week de links naar de sites, die in de rondzendbrief worden genoemd.
Deze keer van 26 juni. Met de liederen voor zondag 28 juni

De derde collecte is zondag voor Mensenkinderen: https://www.mensenkinderen.nl/

Op de website van ’t Kerkje van Ellesdiek vindt Bijbelgedeelten in het Zeeuws vertaald: http://www.ellesdiek.nl/

Liturgie voor zondag 28 juni 2020

Voor de dienst: Psalm 130: 1, 3 en 4 (1773)
Uit diepten van ellende

Intochtslied: Psalm 16: 1 en 3
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God

Stil gebed, votum en groet
Gebed van verootmoediging:
zingen: Gezang 463: 1, 2, 4 en 5
O Heer die onze Vader zijt

Leefregel: Deuteronomium 5: 5B – 21

Psalm 34: 1 en 9
Ik loof den HEER altijd

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jacobus 5: 13 – 20

Gezang 305: 1 en 2
Waar God de Heer zijn schreden zet

Verkondiging

Hemelhoog 687: 1, 2, 4 en 5
Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Dankgebed en voorbeden
Gebedsvlog van Open Doors: "https://www.youtube.com/watch?v=nLSfxRd1V2U

Apostolische Geloofsbelijdenis
Slotlied: Evangelische Liedbundel 34
Heer God, U loven wij

Zegen