Thuiskerkdienst zondag 31 mei 2020

Pinksteren
Veel informatie over de Pinksterconferentie is onder anderen hier te vinden: www.samenkerksamensterk.nl

Tijdens de Pinksterconferentie is de kliederkerk van de PKN online te volgen.
U vindt alle informatie hier: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-met-kliederkerk-tijdens-o...

Zondag voor de Vervolgde Kerk
Ook in onze kerk wordt in de dienst van 7 juni aandacht gegeven aan de vervolgde kerk.
Wie een dienst op de website van Open Doors wil volgen, kan hier terecht: https://www.opendoors.nl/zondag

Nacht van gebed voor de vervolgde kerk
Ook de avond van gebed kan dit jaar niet in De Ark worden gehouden.
Wel is het mogelijk om in de nacht van 12 op 13 juni van 21:00 uur tot 01:00 uur een livestream te volgen.
Die is te vinden op https://www.opendoors.nl/nacht
Voor deelname is het wel nodig om je aan te melden op deze website.
Met toestemming van Open Doors is het gebedsboekje voor de nacht van gebed 2020 ook op deze website geplaatst

Twee liederen: ‘Kerkmuren verdwijnen met dit lied; dat is wat me het meest enthousiast maakt’: https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2020/05/kerkmuren-verdwijnen-met-di...
Vijftig mensen uit door corona getroffen landen zingen christelijke klassieker: https://www.youtube.com/watch?v=BA7pdABvpnc&feature=emb_logo

Thuiskerkdienst

Voor de dienst: Lied 865: 1 en 2 (gez. 415)
Komt nu met zang van zoete tonen

Hemelhoog 221
De wind steekt op

Intochtslied: Psalm 87: 1, 3 en 4
Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede

Stil gebed, votum en groet

Gebed van verootmoediging: Hemelhoog 286
Vader, vol van vrees en schaamte,

Zingen: Hemelhoog 494 en Psalm 119: 40
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Hemelhoog 391: 1, 2 en 3 (een lied dat ons verlangen uitdrukt)
U roept ons samen als kerk van de Heer,

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13

Zingen: Lied 675: 1 en 2 (gezang 477)
Geest van hierboven, leer ons geloven,

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 399: 1, 2 en 3
Samen in de naam van Jezus

Dankgebed en voorbeden

Gebedsvlog van 28 mei van Open Doors:
https://www.youtube.com/watch?v=pXHnsIcE4aU

Slotlied: Evangelische Liedbundel 79
Vrede zij u, vrede zij u,

Zegen