KOPIJ INLEVEREN KERKBLAD 2023

Hierbij de inleverdata voor de kopij van het kerkblad in 2023
Het tijdstip van inleveren is maandag 17.00 uur.

9 januari
6 februari
6 maart
10 april
8 mei
12 juni
24 juli
4 september
9 oktober
6 november
4 december