KOPIJ INLEVEREN KERKBLAD 2020

Hierbij de inleverdata voor de kopij van het kerkblad in 2020.
Het tijdstip van inleveren is verschoven van woensdag naar maandag 17.00 uur.

13 januari
10 februari
9 maart
13 april
11 mei
22 juni
14 september
12 oktober
9 november
14 december